Expert in verandermanagement en duurzame prestatieverbetering
Excellent presteren betekent winst op alle terreinen
Scherp zien
Anders denken
Gewoon doen
Terug naar de bedoeling. Wie zijn de klanten waarvoor wij werken? Wanneer doen we dit goed? Voor de klant en voor de organisatie? En hoe presteren we dat elke dag weer. Betrouwbaar leveren, op een slimme manier, zonder tijd te verspillen aan zaken die niets bijdragen. Elke dag een beetje beter.
Dit verlangt anders denken. Gedeelde focus, de klant centraal, ketenbreed optimaliseren, proces-denken in plaats van afdelingsdenken, gedeelde kaders en geoperationaliseerde doelstellingen. Dit geeft ruimte voor ondernemen, verbeteren, creativiteit. Prachtig in al z’n eenvoud. Voor iedereen logisch en uitlegbaar.
Vanuit deze slagvaardige positie is het vervolgens eenvoudig om het daadkrachtig handelen tot gewoonte te maken. Evenals de stimulans om dagelijks de juiste dingen beter doen. En wat morgen anders kan, morgen anders doen. In alle lagen en functies van de organisatie.
De benadering
Robuuste teams
Goed presterende teams zijn het fundament van elke goed presterende organisatie De betrouwbare schakels in de keten van vraag tot levering. Werken in een structuur waarin dagelijkse doelen helder zijn en bijgestuurd worden wanneer dit nodig blijkt. Capaciteit plannen op werkaanbod. Prioriteren en verstoringen elimineren. Werkplek en middelen op orde. Elkaars sterkten en capaciteiten gebruiken. En vanuit een vaste frequentie van evalueren het vliegwiel van verbeteren op gang brengen. Dit concept implementeren wij onder de noemer Grip op Operatie®
Prestaties op orde
Processen worden waardestromen: verspillingen zijn geëlimineerd, de levertijd is optimaal. Betrouwbaar en rendabel leveren is de norm. Met minimale kosten. Zonder overbodige ondersteunende processen, herstelacties, rapportages. Ons motto is: eerst processen rationaliseren en de operationele uitvoering borgen. Systeemaanpassingen zijn volgend. Van 'zo doen we het hier' naar 'waarom doen we het eigenlijk zo?'
Gedeelde doelen
Teams hebben logische doelstellingen. Logisch, omdat ze bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. En omdat ze haalbaar en beïnvloedbaar zijn. Dit motiveert ieder teamlid, alsook het management om samen te werken en elkaar te ondersteunen en faciliteren waar dat nodig is. En alert te zijn op alle activiteiten die niet bijdragen aan de dagelijkse doelen. Deze beweging voedt procesoptimalisatie en gedragsverandering. Bovendien worden prestaties meetbaar. Waarmee de cirkel weer rond is.
En Campagne hanteert een baanbrekende benadering in verandermanagement en duurzame prestatieverbetering. Teams én processen vormen de basis. De klant en de organisatiedoelen zijn vertrekpunt en doel. Teams werken samen aan waardecreatie voor de klant. Dat betekent planning en organisatie van het werk, waaronder structureel tijd voor verbeteren. Op teamniveau en ketenbreed. Voor de medewerkers geeft dat duidelijkheid en voldoening. Voor leidinggevenden geeft dit duidelijkheid op (be)sturen en bijstellen. Deze benadering creëert een robuuste en (daad)krachtige organisatie voor zeer tevreden klanten.
De Winst
Het aanbod
Teams op orde: Grip op Operatie®
Grip op Operatie® is een in de praktijk ontwikkelde en bewezen werkwijze. Met de toegevoegde waarde en doelstellingen van een team als vertrekpunt, worden de activiteiten geïnventariseerd, verspillingen en verstoringen weggenomen. Door de inrichting van een Grip op Operatie®-structuur en -ritmiek worden klantfocus, het invullen van organisatiedoelen en continu verbeteren de dagelijkse routine van teams en management.
Processen op orde: Procesoptimalisatie
Hoge faalkosten, ontevreden klanten, te laat leveren, regelmatig overwerken, teleurstellende systeemimplementaties: het zijn allemaal symptomen van slecht lopende processen. Met inzet van de Lean Six Sigmamethodiek worden procesverbeteringen projectmatig opgepakt. Dit leidt tot meetbare verbeteringen en een nieuwe, geborgde werkwijze.
Operationeel Lean management
Op teamniveau is dit een onderdeel van Grip op Operatie®. Echter met uitbreiding van de sturing en besturing door het management. Een Leanmanager faciliteert en prikkelt de teams door hen uit te dagen om kritisch te zijn op wat er nodig is om klantgericht en productief te functioneren. Deze aandacht voor de werkvloer kost tijd. Deze tijd valt vrij door het elimineren van overbodige overleggen en rapportages, om deze vervolgens doelmatiger in te richten.
Coaching leidinggevenden
Vanuit eigen ervaring als manager van diverse operationele en stafteams, van zowel professionals, operationele medewerkers als teamleiders hebben wij zicht op de dynamiek waarin een leidinggevende moet functioneren. En op de persoonlijke verandering die nodig is om dit vanuit een Leanmanagementbenadering te gaan doen. 
Klantevenementen
Faciliteren van klantarena’s, Voice of the Customerevenementen, Lean Blikopeners, Lean journeys, Lean excursies naar bedrijven met bewezen toepassingen van Lean Six Sigma. Zowel in company als buitenshuis, op bijzondere, passende locaties.
Interim management
Inzetbaar op midden- en hoger managementfuncties, waarin de opdracht kan liggen op team- en/of procesoptimalisatie, structuuraanpassingen, gedrag- en/of cultuurverandering. Altijd met een mensgerichte, collegiale en slagvaardige insteek.
Faciliteren van workshops
Visieontwikkeling, strategische planning, markt(her)oriëntaties, teambuilding, etc. Wij kunnen putten uit een groeiend scala aan workshoptechnieken. Werkend vanuit een strakke intake met de opdrachtgever op doel, gewenst resultaat, huidige situatie en uiteraard beschikbaar budget richten we de workshops in. Opbrengst, vervolgacties, dynamiek en energie verzekerd!
Trainingen
Introductie Lean Six Sigma
Yellow Belt Lean Six Sigma
Green Belt Lean Six Sigma
Lean Management
Grip op Operatie®

Het trainingsaanbod wordt verzorgd in samenwerking met de Simply Take Off Academy
Lean Deployment
Inrichten van structuur, onderdelen, middelen en passende fasering voor Lean Deployment binnen een organisatie. Denk hierbij aan strategie-alignment, de trainingspijplijn, HR-aspecten, communicatie, opbrengstenmonitoring, projectportfolio verbeterprojecten, projecttracking, visualisatie, etc.
De klanten
En Campagne is ...
... Petra de Veld
oprichter en eigenaar

'Ik ben een ervaren leidinggevende en gecertificeerd Lean Six Sigma Master Black Belt. Ik ga elke uitdaging te lijf door zakelijke doelstellingen en analyses te combineren met een mensgerichte benadering. Duurzaam verbeteren en kordaat implementeren is mijn passie. Dit realiseer ik door gebruik te maken van een frisse blik, kennis van zaken en bevlogenheid.'
Samenwerken
In opdrachten en trainingen heeft En Campagne een vaste samenwerkingspartner in
Zo bereikt u En Campagne
petra.de.veld@en-campagne.nl+31(0)6 249 822 85 Bellinistraat 46 2901 KA Capelle aan den IJssel
De werkvelden